Reklama

FOTOELEKTRYCZNE ZJAWISKO

zjawisko elektr. występujące w ciałach, na które pada promieniowanie elektromagnetyczne, np. światło; polega na wzroście energii elektronów wskutek pochłaniania przez ciało fotonów promieniowania. Jeżeli energia fotonów jest większa od pracy wyjścia, czyli pracy potrzebnej dla uwolnienia elektronu z powierzchni ciała, następuje emisja elektronów do otoczenia; zjawisko to nosi nazwę Z.F. ZEWNĘTRZNEGO (fotoelektronowa emisja). Gdy energia fotonu jest mniejsza od pracy wyjścia, lecz wystarczająca do przejścia elektronów z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa i zwiększenia ich mobilności, w półprzewodnikach i dielektrykach następuje wzrost przewodnictwa (fotoprzewodnictwo), a w złączach p-n lub półprzewodnik-metal powstaje siła elektromotoryczna (zjawisko fotowoltaiczne). W gazach z.f. polega na jonizacji ich atomów lub cząsteczek (FOTOJONIZACJA). Z.f. znajduje liczne zastosowania w technice.

Reklama

Powiązane hasła:

ELEKTRON, FOTOPRZEWODNICTWO, FOTOPOWIELACZ, HERTZ, FOTOELEKTRONY, FOTODETEKTOR, ELEKTRON, FOTON, FOTOELEKTRONOWA EMISJA, FOTODIODA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama