Reklama

FRENKEL Jakow I.

(1894-1952)

radziecki fizyk teoretyk, prof. politechniki w Leningradzie, czł. Akad. Nauk ZSRR; prowadził badania nad właściwościami ciał stałych i cieczy, m.in. objaśnił wpływ defektów sieci krystalicznych na właściwości ciał stałych; opracował pierwszą kwantową teorię ferromagnetyzmu; 1939 zapoczątkował w ZSRR badania nad rozszczepieniem jądra atomowego, wprowadził pojęcie temperatury wzbudzenia jądra atomowego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama