Reklama

IZOTOPY

(gr.) nuklidy (jądra atomowe) o tej samej liczbie atomowej, lecz o różnej liczbie masowej, tj. atomy, których jądra mają taką samą liczbę protonów, a różną liczbę neutronów; i. danego pierwiastka są prawie identyczne pod względem własności chem. i nieznacznie różnią się własnościami fizycznymi.

Reklama

Powiązane hasła:

WAPŃ, TELLUR, TUL, PROMIENIOTWÓRCZA AKTYWNOŚĆ, PARNAS, CYNA, NOBEL, JĄDRO ATOMOWE MAGICZNE, TECHNET, ANTYMON

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama