Reklama

NEUTRON

cząstka elementarna z grupy barionów; ładunek elektryczny 0, masa 1,674954 10-27kg, spin połówkowy (obrazek , h - stała Plancka); n. wraz z protonami (jako tzw. nukleony) wchodzą w skład jąder atomowych; swobodny n. ulega rozpadowi β na proton, elektron i antyneutrino elektronowe; średni czas życia 0,93 · 103 s; dzięki zerowemu ładunkowi elektrycznemu n. wykorzystuje się w badaniach jąder atomowych (brak kulombowskiej bariery potencjału pozwala n. łatwo przenikać do jądra atomowego); n. został odkryty 1932 przez J. Chadwicka.

Reklama

Powiązane hasła:

PROMIENIOTWÓRCZE PRZEMIANY, DEUTER, TOKAMAK, FERMI Enrico, MONOCHROMATOR KRYSTALICZNY, SIŁY JĄDROWE, SOŁTAN, FRISCH Otto Robert, NEUTRONY PRĘDKIE, FOTOJĄDROWA REAKCJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama