Reklama

OKRESOWY UKŁAD PIERWIASTKÓW

układ periodyczny pierwiastków

tablica zawierająca wszystkie pierwiastki chem. uszeregowane w kolejności wzrastających liczb atomowych z podziałem na grupy (kolumny pionowe) i okresy (szeregi poziome); wywiedziony z prawa okresowości; istnieje wiele rozwiązań graficznych, z których najstarszym jest tablica Mendelejewa (zw. tablicą krótką); ob. powszechnie stosuje się tablicę Wernera, zw. też tablicą długą; grupy (ponumerowane od 1 do 18) zawierają pierwiastki określane jako litowce, berylowce, borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce i helowce (dawniej jako grupy gł.) oraz miedziowce, cynkowce, skandowce, tytanowce, wanadowce, chromowce, manganowce, żelazowce, kobaltowce i niklowce (dawniej grupy poboczne); do grupy 3 (dawniej IIIB) należą również lantanowce i aktynowce; o.u.p. umożliwia przewidywanie stopnia utlenienia i własności chem. pierwiastków na podstawie ich położenia w tablicy.

Reklama

Powiązane hasła:

MENDELEJEW, PIERWIASTKÓW UKŁAD OKRESOWY, UKŁAD PERIODYCZNY PIERWIASTKÓW, NIEMETALE, BOROWCE, ATOM, SKANDOWCE, MENDELEJEW, WODÓR, ELEKTROUJEMNOŚĆ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama