Reklama

PROMIENIOWANIE

(fiz.) strumień energii niesionej przez fale lub cząstki emitowane przez układ materialny (źródło p.), jak też sam proces emisji p.; zgodnie z mechaniką kwantową strumień cząstek można traktować jak falę i odwrotnie: każdej fali można przypisać odpowiadającą jej cząstkę (dualizm korpuskularno-falowy); P. ELEKTROMAGNETYCZNE fale elektromagnetyczne lub strumień fotonów o różnych długościach od radiowych (λ = 10-4 ÷ 3 104 m), poprzez p. widzialne (λ = 7 10-7 ÷ 4 10-7 m) do p. gamma (λ < 10-10 m). Jednym z rodzajów p. elektromagnetycznego jest p. cieplne (termiczne) emitowane przez każde ciało o temp. wyższej od temp. zera bezwzględnego; ciała o temp. wyższej od 500oC emitują p. elektromagnetyczne widzialne; P. JĄDROWE α, β, γ; p. α - strumieρ cząstek α, czyli jąder helu, p. β - strumień elektronów, p. γ - p. elektromagnetyczne, czyli strumień fotonów; wszystkie te trzy rodzaje promieniowania wysyłane są przez promieniotwórcze jądra (promieniotwórcze przemiany); P. ENERGII FAL SPRĘŻYSTYCH - rozchodzenie się fal sprężystych można traktować jako strumień odpowiednich cząstek (fononów).

Reklama

Powiązane hasła:

PASCHEN, FOTOCHEMIA, FLUORESCENCJA, DEFLAGRACJA, ABSORPCJA ATOMOWA, FOTON, ELEKTRETY, EXPLORER, FOTOELEKTRONY, RADIOMETR

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama