Reklama

"PRZYRODA"

polskie laboratorium przeznaczone do badań Ziemi z kosmosu; IV 1996, jako piąte z kolei pol. laboratorium, połączyło się ze stacją orbitalną "Mir"; bada zanieczyszczenia atmosfery występujące w postaci aerozoli, wymianę energii między pow. Ziemi i atmosferą; obserwuje lasy w płd. części Polski.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama