WYBUCH

zespół zjawisk towarzyszących gwałtownemu przejściu układu z jednego stanu równowagi w drugi, z wyzwoleniem znacznej ilości energii; w. fiz. - układ ulega tylko zmianom fiz. (np. wybuch kotła parowego); w. chem. - gwałtowna reakcja chem., której towarzyszy wydzielenie dużej ilości ciepła i powstanie znacznych ilości produktów gazowych (np. w. materiałów wybuchowych); w. jądrowy - niekontrolowana łańcuchowa reakcja jądrowa rozszczepienia bądź syntezy jąder, zachodząca z wydzieleniem olbrzymiej energii w postaci promieniowania jonizującego, energii świetlnej i cieplnej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama