Reklama

ABÉLARD Pierre

(1079-1142)

Reklama

filozof i teolog franc.; w sporze o uniwersalia zajął stanowisko nominalistyczne (twierdził, że nie ma bytów innych poza jednostkowymi, realnie istniejącymi); uznawał prymat konkretu nad tym co ogólne, wyższość poznania zmysłowego nad ogólnym; za kryterium moralnej oceny czynów uznał intencję; miłość A. do uczennicy Heloizy (którą poślubił), zakończona okaleczeniem (kastracja) A. i wymuszonym na obojgu wstąpieniem do klasztorów, stała się inspiracją wielu utworów lit.; autobiografia Historia moich niedoli.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama