Reklama

ABSOLUTORIUM

(polit.)

potwierdzenie przez uprawniony organ (państwowy, samorządowy, organizacji społecznej, podmiotu gospodarczego lub inny) prawidłowego prowadzenia działalności przez organy wykonawcze w określonym okresie, np. a. Sejmu dla Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za miniony rok.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama