Reklama

ACTIO

w prawie rzymskim środek procesowy przysługujący osobie, której uprawnienia zostały naruszone; powództwo, skarga.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama