Reklama

AFL-CIO

American Federation of Labor

Congress of Industrial Organizations (Amerykańska Federacja Pracy - Kongres Przemysłowych Związków Zawodowych) - największa centrala związkowa w USA skupiająca robotników wykwalifikowanych o określonych zawodach; powstała 1955 z połączenia AFL (zał. 1881) i CIO (zał. 1938); 1991 zrzeszała 93 związki z 14,5 mln członków; formalnie apolityczna; podczas stanu wojennego w Polsce udzielała poparcia i pomocy NSZZ "Solidarność".

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama