Reklama

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

powołana w 2002 agencja zajmująca się bezpieczeństwem wewnętrznym Polski i utrzymaniem porządku konstytucyjnego; do jej zadań należy zapobieganie, rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw szpiegostwa, terroryzmu, naruszania tajemnic państwowych, korupcji, nielegalnego handlu bronią i in.; na czele ABW stali Andrzej Barcikowski (2002-05), Witold Marczuk (2005-06) i Bogdan Święczkowski (od 2006).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama