Reklama

AGUDAT ISRAEL

światowa organizacja żydowska, zał. 1912 w Katowicach; stawia sobie za cel podtrzymanie odrębności żyd. i walkę z asymilacją; aktywna w Polsce międzywojennej; od 1948 w Izraelu jako ruch skrajnie wyznaniowy, przeciwny sekularyzacji judaizmu; prowadzi własne szkoły, organizacje wyznaniowe, kobiece, zawodowe; ok. 500 tys. czł. w 25 krajach.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama