AKSJOMATYKA

w logice układ aksjomatów systemu dedukcyjnego; można z niego wyprowadzić wszystkie twierdzenia tego systemu.

Reklama

Powiązane hasła:

HILBERT, KAGAN, FRAENKEL Abraham Adolf, ZERMELO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama