ALEKSANDRYŚCI

(naukn.)

przedstawiciele antyscholastycznego nurtu arystotelizmu popularnego w XV i XVI w. na uniw. w Bolonii; nawiązywali do Aleksandra z Afrodyzji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama