ALITERACJA

literacki środek stylistyczny polegający na powtórzeniu jednej lub kilku początkowych głosek w kolejnych wyrazach.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama