ALLIANCE FRANÇAISE

organizacja zał. 1883 przez geografa P. Foncina, mająca na celu popularyzację języka i kultury franc.; zakłada za granicą szkoły franc., prowadzi kursy j. franc. dla cudzoziemców we Francji i poza nią; w Polsce obecna w okresie międzywojennym i ponownie od lat 1990.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama