Reklama

ALTHUSSER Louis

(1918-90)

filozof franc.; prof. École Normal Supérieure w Paryżu; próbował łączyć marksizm ze strukturalizmem; Czytanie "Kapitału".

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama