Reklama

AMSTERDAMSKI

Stefan (1929–2005)

filozof nauki; prowadził badania w zakresie metodologii filozofii i historii nauki oraz socjologii wiedzy; prac. nauk. Uniw. Łódzkiego (1968 usunięty) oraz Inst. Historii Nauki PAN, wykładowca latającego uniwersytetu i Tow. Kursów Naukowych; w stanie wojennym internowany (przez blisko rok); 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu, następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki w rządzie T. Mazowieckiego; współorganizator i dyr. zał. 1992 Szkoły Nauk Społecznych przy Inst. Filozofii i Socjologii PAN; czł. Polskiego PEN-Clubu, Amer. Tow. Filozoficznego, Międzynar. Akademii Historii Nauki; autor m.in. Filozoficzne interpretacje pojęcia prawdopodobieństwa, Między historią a metodą, Między doświadczeniem a metafizyką, Tertium non datur.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama