ANALITYCZNA FILOZOFIA

nurt we współczesnej filozofii popularny w krajach anglosaskich i skandynawskich akcentujący rolę analiz językowych w procesie poznania; przywiązuje dużą wagę do badania sposobów użycia wyrażeń języka potocznego do jego precyzji i jasności; gł. przedstawiciele G.E. Moore, L. Wittgenstein, G. Ryle, J. Austin, P.F. Strawson.

Reklama

Powiązane hasła:

NEOPOZYTYWIZM, MOORE, ZNACZENIE, PUTNAM, WITTGENSTEIN, STRAWSON

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama