ANALOGIA

(język.)

w językoznawstwie - wpływ upodobniający jedną jednostkę językową do drugiej; częsty zwł. w morfemach gramatycznych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama