Reklama

ANAMNEZA

(filoz.)

(gr. anamnesis = przypomnienie) teoria filoz. traktująca poznanie jako proces przypominania sobie, niezależny od doświadczenia zmysłowego; sformułowana przez Platona; w czasach nowożytnych podjęli ją Kartezjusz i G.W. Leibniz twierdzący, że każdy człowiek rodzi się z wrodzonymi ideami dotyczącymi podstawowych prawd filoz., moralnych i religijnych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama