ANEKSJA

zagarnięcie przez państwo siłą i przyłączenie części lub całości terytorium innego państwa; zakazana przez prawo międzynarodowe (Konwencja Genewska i Karta Narodów Zjednoczonych).

Reklama

Powiązane hasła:

LADAKH, SABAUDIA, DEKRET O POKOJU, ERYTREA, JACKSON

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama