ANONIMOWI ALKOHOLICY

nieformalne stowarzyszenie terapeutyczne grupy wsparcia niepijących alkoholików lub alkoholików próbujących wyjść z nałogu; zał. 1935 w USA; nazwa od tytułu publikacji 1939 ogłoszonej w USA; powodzenie przedsięwzięcia zaowocowało rozwojem grup AA na całym świecie; AA nie prowadzą ewidencji ale ich liczbę ocenia się na ok. 2 mln osób spotykających się w 90 tys. grup w 144 krajach; kongresy AA odbywają się co 2 lata; w Polsce pierwsze grupy AA zaczęły powstawać w drugiej poł. lat 60.; ob. ok. 1000 grup; polska wspólnota utrzymuje się z dobrowolnych datków członków i z działalności wydawniczej, nie przyjmuje wsparcia finansowego ze strony rządu czy innych organizacji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama