ANTONIM

wyraz stanowiący parę z drugim o przeciwstawnym znaczeniu; może to być przymiotnik (np. wysoki - niski), czasownik (wchodzić - wychodzić), rzeczownik (mędrzec - głupiec).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama