ANTYGLOBALIZM

alterglobalizm

ruch społeczny wyrosły na przełomie XX i XXI wieku na gruncie sprzeciwu wobec obracania korzyści płynących z procesów globalizacji dla powiększenia zysków wielkich instytucji finansowych, międzynar. koncernów, wreszcie mocarstw z tzw. Grupy G-8 - kosztem państw i społeczeństw najbiedniejszych; popularny zwł. w młodym pokoleniu państw wysoko rozwiniętych, popierany przez wiele organizacji pozarządowych (m.in. Greenpeace, bryt. Oxfam, amer. Corporate Watch) i związkowych oraz przez rozmaitego rodzaju ruchy lewackie i anarchistyczne (postulujące np. gospodarkę bez pieniądza, korporacji i państwa); wśród ideologów ruchu m.in. filmowiec M. Moore, lingwista N. Chomsky, ekonomista J. Stiglitz, politolog E. Luttwak, eseistka N. Klein; aktywiści a. protestują przeciw określeniu "antyglobalizm", uważając za słuszniejsze pojęcie "alterglobalizm", uważają się bowiem za przeciwników nie globalizacji, lecz sposobu jej wykorzystania.

Reklama

Powiązane hasła:

KLEIN, STIGLITZ

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama