AORYST

czas przeszły dokonany występujący w sanskrycie, j. greckim, j. staro-cerkiewno-słowiańskim i w staropolszczyźnie (do XIV w.).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama