APARTHEID

polityka rasowa w RPA w latach 1948-91, polegająca teoretycznie na rozdzieleniu i odrębnym rozwoju mieszk. kraju w zależności od koloru ich skóry; w praktyce sprowadziła się do dyskryminacji polit. i ekon. ludności kolorowej; koncepcja opracowana w latach 20. na uniw. Stellenbosch, rozwinięta w latach 40., ogłoszona 1948 przez przywódcę ruchu Afrykanerów, premiera, D.F. Malana; 1950 uchwalono Ustawę o Rejestracji Ludności, klasyfikującą mieszkańców na Bantu (czarni), ludność kolorową (czyli rasy mieszane) i białych (później jako osobną kategorię dodano Azjatów) oraz ustawę Group Areas Act, ustanawiającą rejony zamieszkania dla każdej z ras (w jej wyniku blisko 80% ziemi należało do białych); 1951 - reaktywowano organizacje plemienne, zapewniając czarnym prawa tylko wewnątrz tych struktur (tzw. bantustanów, utworzonych formalnie 1959), 1970 kolejnym aktem prawnym przypisano każdego czarnego obywatela do bantustanu bez względu na faktyczne miejsce zamieszkania, co całkowicie wykluczało Murzynów z życia polit.; A. był od 1949 wielokrotnie potępiany na arenie międzynar., m.in. przez ONZ; 1961 RPA została wykluczona ze Wspólnoty Brytyjskiej (Commonwealthu), 1966 rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ a. został uznany (wraz z innymi formami dyskryminacji rasowej) za zbrodnię przeciwko ludzkości, a 1973 objęty konwencją o ściganiu zbrodni a. (weszła w życie 1976); 1985 USA i Wielka Brytania nałożyły na RPA selektywne sankcje gosp.; te naciski zmusiły władze RPA do stopniowej modyfikacji swojej polityki; zasadnicze zmiany nastąpiły w latach 1990-91, kiedy premier F.W. de Klerk uchylił większość ustaw na czele z Ustawą o Rejestracji Ludności; 1993 nowa konstytucja zrównała w prawach całą ludność kraju.

Reklama

Powiązane hasła:

RIVE, HERTZOG, MAKEBA, SEGREGACJA, MALAN, LUTHULI, ZIMBABWE, PARTIA NARODOWA AFRYKI POŁUDNIOWEJ, BANTUSTANY, TUTU

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama