APORIA

sporny problem, którego dopuszczalne rozwiązania prowadzą do intelektualnych trudności; w filozofii greckiej najbardziej znane są a. Zenona z Elei; wynajdywanie i analiza a. (aporetyka) jest ważnym czynnikiem rozwoju poznania. Niekiedy jako a. określa się problemy filozoficzne uważane za nierozwiązywalne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama