ASYMILACJA

przyswajanie (społ.)

w socjologii proces całkowitego przystosowania się jednostki lub grupy do nowej społeczności, przy czym przystosowujący się przyjmuje bezwarunkowo wszystkie wzory i wartości nowej grupy, odrzucając dotychczasowe; także proces wchłaniania kultury poszczególnych grup przez społeczność dominującą (np. a. imigrantów).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama