Reklama

ASZARYZM

ortodoksyjny system teologiczny w islamie stworzony przez al-Aszariego (873-935), rozwijany w X i XI w.; uznawał prymat wiary nad wiedzą; przyczynił się do skostnienia islamu, uniemożliwiając swobodny rozwój muzułmańskiej myśli teologicznej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama