ATOMIZM SPOŁECZNY

koncepcja odmawiająca traktowania społeczeństwa jako swoistej, a zwłaszcza organicznej całości i traktująca go jako zbiór niezależnych z natury jednostek.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama