BACHELARD Gaston

(1884-1962)

francuski filozof, teoretyk nauki, krytyk lit.; prof. uniw. w Dijon i Sorbony; jeden z twórców tzw. nowej krytyki lit., interpretującej podstawowe kategorie ludzkiego poznania w duchu psychoanalizy; zwracał szczególną uwagę na rolę wyobraźni i intuicji; m.in. Le Nouvel esprit scientifique, La Psychoanalyse du feu, La Philosophie du non, La Poétique de l'espace.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama