BAŁKAŃSKA LIGA JĘZYKOWA

grupa języków obejmująca j. albański, bułgarski, macedoński, rumuński i gwary płd.-wsch.-serbskie; na skutek długotrwałych wzajemnych wpływów rozwinęły wspólne cechy gramatyczne oraz wspólne słownictwo, mimo przynależności do różnych grup językowych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama