BASKAKOW Nikołaj A.

(ur. 1905)

rosyjski językoznawca, orientalista, turkolog; autor ponad 250 prac naukowych, m.in. nad j. karakałpackim, słownika języków tur. byłego ZSRR, klasyfikacji j. tur. oraz studiów porównawczych; gł. prace: Nogajskij jazyk i jego dialekty, Karakałpakskij jazyk, Wwiedienje w izuczenije tiurkskich jazykow.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama