BENTKOWSKI Władysław

(1817-87)

syn Feliksa; działacz patriotyczny, publicysta, uczestnik powstania listopadowegostyczniowego (szef sztabu M. Langiewicza) oraz rewolucji węg. 1848-49, red. "Gońca Polskiego" i "Dziennika Poznańskiego"; współpracownik Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda; 1852 poseł do sejmu pruskiego; 1868-80 zarządzał zakładami H. Cegielskiego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama