Reklama

BIURO INFORMACJI I PROPAGANDY

BIP

utworzone w 1940 przy Oddziale VI Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej w celu oddziaływania ideowego i podtrzymywania na duchu polskiego społeczeństwa w warunkach okupacji niem.; gromadziło (m.in. ze stałego nasłuchu radiowego) i analizowało informacje dla potrzeb KG AK oraz wydawnictw własnych, prowadziło ich redakcje, realizowało akcje propagandowe wśród Niemców (akcja "N"); BIP posiadało m.in własne konspiracyjne zakłady wydawnicze, agencję prasową; wydawało m.in. i "Wiadomości Polskie". BIP kierowali kolejno: mjr T. Kruk-Strzelecki, płk. J. Rzepecki, kpt. K. Moczarski.

Reklama

Powiązane hasła:

ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ, KAMIŃSKI, LANDAU, NOWAK-PRZYGODZKI, BIP, HANDELSMAN, TAJNE WOJSKOWE ZAKŁADY WYDAWNICZE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama