BOLZANO Bernard

(1781-1848)

czeski filozof, teolog logik i matematyk; za nieprawomyślność i zatargi z władzami kościelnymi i państwowymi 1819 pozbawiony katedry na Uniw. Praskim i obłożony zakazem publikowania. Jego prekursorskie próby przezwyciężenia psychologizmu poprzez odróżnienie pojęć i sądów w sensie logicznym (zdań samych w sobie) od pojęć i sądów w sensie psych. zostały docenione dopiero przez fenomenologów. Idea potraktowania matematyki jako nauki czysto pojęciowej, zastosowanie logiki do badań jej podstaw, doprowadziły go do stosowania kwantyfikatorów, uogólnionego pojęcia funkcji i nowatorskich rozwiązań z zakresu teorii mnogości; m.in. Wissenschaftslehre, Paradoksy nieskończoności.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama