BOURDIEU

Pierre (1930-2002)

socjolog francuski, profesor Collge de France (od 1981) i dyrektor Centre de Sociologie Européenne w École Pratique des Hautes Études et Sciences Sociales w Paryżu (od 1964); zajmował się teorią socjologii, socjologią wychowania (prowadził badania nad franc. systemem oświatowym) i kultury; twórca teorii społeczeństwa jako zbioru praktyk (obserwowalnych działań), zakorzenionych w kulturze (co rodzi półautomatyczne, nie do końca uświadamiane motywy i style naszych zachowań – tzw. habitus), ale dynamicznych, ulegających zmianie w zależności od okoliczności; pole władzy stanowi dla niego walka o kontrolę nad kulturą, gdyż determinuje ona nasz sposób postrzegania świata; wprowadził pojęcie przemocy symbolicznej (służącej do wykuwania ram poznawczych i przez to utrwalania nierówności); autor m.in. książek Dziedzice, Zarys teorii praktyk, Odróżnienie, Nędza świata.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama