CASTELLS

Manuel (ur. 1945)

socjolog pochodzenia hiszp., jako nastolatek zmuszony z rodziną do emigracji; po studiach w Paryżu (uczestnik wydarzeń 1968) prof. uniw. w Nanterre, potem uniw. w Berkeley (USA); autor pracy The Information Age: Economy, Society and Culture (Epoka Informacji: Ekonomia, Społeczeństwo i Kultura), opartej o szczegółowe analizy systemów gosp. i polit. 30 państw i stanowiącej swoisty klucz do zrozumienia problemów współczesnej cywilizacji, m.in. procesów globalizacji, spadku znaczenia struktur państwowych, formowania się network society (społeczeństwa sieci), poszukiwania przez nie nowej tożsamości itp.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama