CELIŃSKI

Andrzej (ur. 1950)

socjolog, działacz związkowy, polityk; pracownik naukowy Inst. Resocjalizacji UW (potem Inst. Socjologii);w latach 70. działacz KOR, współorganizator Latającego Uniwersytetu i Tow. Kursów Naukowych; w od założenia, bliski współpracownik L.Wałęsy (szef jego gabinetu); internowany w stanie wojennym, po zwolnieniu w Inst. Socjologii UW; 1989-93 senator, czł. Unii Demokratycznej (przez rok wiceprzew.), następnie Unii Wolności (wystąpił 1996); 1999 wstąpił do SLD, od 2001 jego wiceprzewodniczący; poseł na Sejm II i IV kadencji, po wyborach 2001 minister kultury i dziedzictwa narodowego, VII 2002 podał się do dymisji.

Reklama

Powiązane hasła:

SOLIDARNOŚĆ, SOCJALDEMOKRACJA POLSKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama