Reklama

"CHMIEL"

jedna z najbardziej rozpowszechnionych pol. pieśni obrzędowych, śpiewana przy oczepinach panny młodej do słów "Oj, chmielu, chmielu, ty bujne ziele" lub "Ażebyś ty, chmielu, na te tyczki nie lazł"; do jej melodii tańczono taniec zwany chmielowym (świeczkowym, gęsim, poduszkowym); A. Brückner ustala jego pochodzenie na XVI w., jednak pentatonizmy w strukturze tonalnej pozwalają przypuszczać, że może ona być znacznie starsza.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama