CIA

Central Intelligence Agency, Centralna Agencja Wywiadowcza

amerykańska agencja federalna utworzona 1947; budżet zatwierdza Kongres; dyrektora mianuje prezydent (za zgodą senatu), ustawowo nie zajmuje się sprawami wewn.; prowadzi działalność wywiadowczą, werbuje agentów; prowadziła operacje zmierzające do obalenia rządów w krajach, których polityka naruszała interesy USA (działając w porozumieniu z lokalną opozycją), m.in. 1954 w Gwatemali, 1961 inwazja w Zat. Świń (Kuba), 1966 obalenie Sukarno w Indonezji, 1973 - S.Allende w Chile, wspierała opór przeciw sandinistom w Nikaragui i przeciw ZSRR w Afganistanie.

Reklama

Powiązane hasła:

PIPES, SEAGAL, CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, DONOVAN William, DULLES Allen Welsh, LANGLEY, WYWIAD, ŚWIŃ ZATOKA, BUSH George, PAWŁOWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama