DETERMINIZM DEMOGRAFICZNY

kierunek w socjologii przypisujący czynnikom ludnościowym wyłączną lub główną rolę w kształtowaniu rzeczywistości społecznej; ukształtował się pod wpływem teorii T. Malthusa, rozwijał się zwł. w 2. poł. XIX w.; do zwolenników d.d. należeli, m.in. A. Coste, M.M. Kowalewski.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama