Reklama

DETERMINIZM ŚRODOWISKOWY

environmentalizm

kierunek socjologiczny przypisujący środowisku (społecznemu, geograficznemu i in.) decydującą rolę w kształtowaniu rzeczywistości społ. i charakteru człowieka; za skrajnego reprezentanta d.s. uznaje się H. Taine'a.

Reklama

Powiązane hasła:

GEOPOLITYKA, ENVIROMENTALIZM

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama