DEZINTEGRACJA SPOŁECZNA

skrajna postać dezorganizacji społeczeństwa, wyrażająca się rozkładem więzi społ., m.in. wskutek rozpadu wspólnej dla danej zbiorowości hierarchii wartości; może prowadzić do anarchii.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama