DOBROWOLSKI Kazimierz

(1894-1987)

historyk kultury, etnograf i socjolog; prof. UJ, czł. PAUPAN; prace z historii społ. i gosp., historii i teorii kultury, etnografii, metodologii nauk; zajmował się, m.in. średniowiecznym kultem świętych, świadomością narodową wsi polskiej, migracjami, socjologią pracy; stworzył tzw. metodę integralną, umożliwiającą wszechstronne wykrywanie czynników wpływających na powstanie i rozwój badanych zjawisk; gł. dzieła: Studia z pogranicza historii i socjologii, Teoria procesów żywiołowych w zarysie, Uwagi o osadnictwie na Ziemiach Zachodnich, Zagadnienia metodologii nauki w epoce polskiego Odrodzenia.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama