DYFUZJA KULTUROWA

termin socjologiczny wprowadzony przez E.B. Tylora; oznacza procesy tworzenia się w rozmaitych społeczeństwach podobieństw kulturowych poprzez rozprzestrzenianie się elementów jednej kultury i przejmowanie ich przez inną lub przez wzajemne zapożyczanie elementów kulturowych; może zachodzić w wyniku kontaktów granicznych, podboju, ekspansji handlowej, emigracji, działania mass mediów (np. amerykanizacja kultury eur.); pojęcie d.k. należy do podstawowych mechanizmów rozwoju kultury i dało początek jednemu z kierunków etnografii, dyfuzjonizmowi.

Reklama

Powiązane hasła:

JĘZYKI ŚWIATA, AKULTURACJA

Podobne hasła:

  • dyfuzja, fizyczne zjawisko dyfuzji,...
  • dyfuzja, proces zmian kulturowych,...
  • dyfuzja, swobodne przenikanie...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama