EGZOGAMIA

zakaz zawierania małżeństw w obrębie grupy, do której się należy; e. rozszerza zakaz kazirodztwa na całą grupę rodową i prowadzi do wymiany kobiet pomiędzy dwiema grupami egzogamicznymi, co wzmacnia więzi powinowactwa w ramach szerszej, endogamicznej społeczności; reguły e. dotyczą najczęściej klanów uznających patry- albo matrylinearne zasady dziedziczenia, w związku z czym zakaz zawierania małżeństw w obrębie grupy stosuje się tylko do jednej strony rodziny, co umożliwia zawieranie małżeństw przez kuzynów równoległych; e. występuje u wszystkich ludów pierwotnych; przeciwieństwo endogamii; termin wprowadzony przez J.F. McLennana, rozwinięty przez C. Lévi-Straussa.

Reklama

Powiązane hasła:

ENDOGAMIA, SANTALOWIE

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama